برای درخواست پشتیبانی، تکمیل فرم پشتیبانی الزامی می باشد.پشتیبانان مجموعه در اولین فرصت باشما تماس خواهند گرفت

برای ورود به پنل ایمیل از اینجا وارد شوید

برای ورود به پنل نمایندگی از اینجا وارد شوید

پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

اجرای زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت و مشاوره در حوزه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

تامین هرگونه تجهیزات مورد نیاز در پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

فن آرا ساده اما کارآمد

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آرمان تندیس ایرانیان (فن آرا) با شناخت و آگاهی از دغدغه های سازمانی و با درک ضرورت های آتی اقدام به در اختیار گرفتن تکنولوژی های بروز در حوزه فناوری اطلاعات نموده تا نسبت به تامین نیازمندی های مدیران بنگاه های اقتصادی اقدام نماید. از این رو با توجه به گستردگی حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات اهم فعالیت های شرکت به صورت ذیل می باشد

اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به دریافت نمایندگی فن آرا هستند لطفا فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نمایند